รถเทลเลอร์ side curtain

น้ำหนักรถบรรทุกสินค้า: 32 ตัน
ประกันภัยสินค้า: 5 ล้าน