รถเทลเลอร์ตู้ Reefer

น้ำหนักรถบรรทุกสินค้า: 28 ตัน
ประกันภัยสินค้า: 5 ล้าน