รถเทลเลอร์หางพื้นเรียบ

น้ำหนักรถบรรทุกสินค้า: 30 ตัน
ประกันภัยสินค้า: 2 ล้าน