รถเทลเลอร์หางก้างปลา

น้ำหนักรถบรรทุกสินค้า: 30 ตัน
ประกันภัยสินค้า: 5 ล้าน