10 ล้อตู้เย็น

น้ำหนักรถบรรทุกสินค้า : 12 ตัน
ประกันภัยสินค้า: 1 ล้าน