6 ล้อตู้เย็น

น้ำหนักรถบรรทุกสินค้า: 8 ตัน
ประกันภัยสินค้า: 5 ล้าน