บริษัท กำลัง จำกัด

It is the logistics service in each area that requires knowledge and expertise. And specific experience Due to the way of doing business Work process Affiliate network Suppliers and customers’ needs in each section Unique Different Including subsidiary companies providing smart home system services and Specific tasks in electronic circuit design In the industry for a long time

ISO 9001: 2015 certification standards

งานโปรเจค
ลูกค้า
ยานพาหนะ
บุคลากร

บริการ

– สินค้าอุปโภคบริโภค
– อาหารสดแช่แข็ง
– งานห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
– มีขนาด 6, 10 ถึง 22 ล้อ
– ขนส่งข้ามประเทศลาวพม่ากัมพูชา

ข่าวสาร

ลูกค้าของเรา